Kapłańskie spotkania i wspólnoty

 

UAK została założona przez francuskiego księdza Wiktora Emmanuela Lebeurier’a w 1862 roku. Jej celem jest gromadzenie duchownych oraz udzielanie pomocy duchowej kapłanom diecezjalnym w dążeniu do osobistej świętości. Ksiądz Lebeurier budowanie wspólnoty kapłanów i dążenie do osobistej świętości oparł na kulcie Najświętszego Serca Jezusowego. Charyzmat UAK zawarty jest w sformułowaniu: Omnia pro Sacratissimo Corde Jesu per Immaculatam Mariam.

Kontakt: Ks. Zdzisław Lec, Tel. 696 693 170, E-mail: z.lec@wp.pl


Program Wieczernika na rok 2024: 8 stycznia, 12 lutego, 11 marca, 8 kwietnia, 13 maja, 10 czerwca, 14 października i 9 grudnia – od godz. 15 do 17 (adoracja, brewiarz, litania, agapa, wykład).

11-14 listopada 2024: Zgromadzenie Krajowe, Pielgrzymka, rekolekcje Kapłanów Unionistów i Kapłanów pragnących poznać UAK – Częstochowa, Jasna Góra.

Więcej informacji: www.uak.com.pl

Krąg kapłański Stowarzyszenia Kapłańskiego Św. Krzyża

Spotykamy się raz w miesiącu, zwykle w pierwszy czwartek miesiąca, aby pogłębiać nasze kapłańskie powołanie. Podążamy duchem uświęcania się w codzienności Św. Josemarii Escrivy, założyciela Opus Dei, www.opusdei.pl

 

Stowarzyszenie Apostołowie Miłosierdzia

Stowarzyszenie gromadzi duchownych i świeckich, którzy pragną pogłębiać doświadczenie Bożego Miłosierdzia w swej codzienności i nim się dzielić. Więcej informacji na stronie: https://www.apostolowie-milosierdzia.pl/

instagram likes kaufen